سوابق کاری، طرح‌ها و پروژه‌ها

 • کارشناس سیستم های اطلاعاتی در حوزه هنری  ( سازمان تبلیغات اسلامی) .
 • مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات حوزه هنری .
 • همکاری در بخش آنالیز  تحلیل و تست و پیاده سازی شرکت نرم افزاری چیتا افزار .
 • تحلیل و آنالیز سیستم پیشنهاددهنده پورتال آفتاب .
 • مدیریت پروژه های پیاده سازی وب سایت های Dynamic
 • همکاری در پروژه طراحی و پیاده سازی و تست شبکه کامپیوتری سایت دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند.
 • مدیریت اجرایی مرکز فناوری اطلاعات حوزه هنری .
 • کارشناس سیستم های کاربردی (نرم افزار) در شرکت سدید جهان صنعت .
 • راه اندازی و پیاده سازی پورتال داخلی شرکت سدید جهان صنعت با تکنولوژی  SharePoint
 • ایجاد وب سایت شرکت سدید جهان صنعت با بستر SharePoint
 • مدیریت پروژه های مدیریت محتوا با استفاده از تکنولوژی جوملا (ITMPortal.ir)
 • همکاری با تیم تحلیل و طراحی و پیاده سازی نرم افزاری سیستم مدیریت درس آموخته ها (مدیریت دانش) شرکت سدید جهان صنعت
 • همکاری با تیم طراحی و پیاده سازی سیستم داشبورد پایش های فرآیندی KPIs شرکت سدید جهان صنعت
 • همکاری با تیم آنالیز و طراحی سیستم مدیریت عملکرد ( تایم شیت و ثبت عملکرد کارکنان) در شرکت سدید جهان صنعت