تخصص و مهارت ها

 • مدیریت و کنترل پروژه های IT
 • ارایه راهکارهای مبتنی بر IT
 • اجرا و پیاده سازی و مدیریت فروشگاه های آنلاین
 • پیاده سازی وب سایت های سازمانی و شخصی (PHP)
 • پیاده سازی سایت های مدیریت محتوا (CMS)
  Joomla
  WorldPress
 • راه اندازی و طراحی و ‍Customize راهکارهای تحت Microsoft SharePoint
  Knowledge Management
  Document management
  Project Portal
 • تحلیل و طراحی و پیاده سازی پرتال های سازمانی تحت شیرپوینت
  (Microsoft SharePoint 2007 & 2010 (MOSS & WSS
 • پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری و Virtualization
 • کارشناسی سیستم های اطلاعاتی
  (Knowledge Management systems – CMS -Project Portals – SIS – TimeSheet)
 • مدیریت تیم های HelpDesk
 • RUP ,UML ,SSADM